10 000 kronor från Svea Skog

Föreningen för Auktsjaurs Utveckling har erhållit ett bidrag på 10 000 kronor från Svea Skog för aktiviteter, arrangemang, verksamheter, projekt eller för att stärka sin verksamhet.

Sveaskog vill bidra till föreningslivet i Norrbotten och Västerbotten och till den lokala utvecklingen och möjliggöra vistelse i skog och mark för fler. Sveaskog vill genom sponsringssamarbeten öka kunskapen om dess verksamhet, skapa goda relationer och högt samhällsengagemang.

Sponsring för aktiviteter i Arena Skogen
Bidraget är för att uppmuntra boende i byn Auktsjaur till aktiviteter i skogen. Föreningen har en stuga och eldplats vid guerpa – guerparstugan. Den är välbesökt sommar som vinter och i år har vi med enkla medel rustat upp grillplatsen och lagat bänkarna. Det står ett dass i anslutning till stugan men det är helt sönder och uppruttnat samt har ingen latrin. Föreningen skulle vilja ställa dit ett nytt utedass för att kunna få ut fler framförallt äldre att besöka guerpa. Idag är det ett problem speciellt för äldre, och kanske särskilt kvinnor, att vilja vandra eller göra längre utflykter då dom vet att ingen toalett finns ”på vägen”. Om vi skulle kunna iordningsställa ett nytt dass vid stugan kommer vi kunna marknadsföra stugan bättre till byns äldre.