Ekoturismpolicy

Vi vill leva i harmoni med naturen och agera på ett sådan sätt att vi tar hänsyn till lokala växter och vilda djur.