Samverkan för utveckling av olika friluftsaktiviteter

Detta projekt finansieras av Leader Lappland och Jordbruksverket.

Detta projekt ett samverkansprojekt i Byaringen som är ett nätverk mellan byar som sammanknyts genom vägnätet och bildar en ring.
Bakgrunden till projektet är att vi har insett att om vi arbetar tillsammans så blir vi starkare och kan på så sätt bidra med en hållbar utveckling.Vi tror att samverkan och samverkansprojekt är en bra väg att gå för att få till en utveckling och en stärkt bygd.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna till upplevelsebaserade aktiviteter samt undersöka möjligheterna till andra genomförande projekt i Byaringen.

Målet
❖ Undersöka möjligheterna till att erbjuda uthyrning av elcyklar på några strategiskt utvalda orter.
❖ Kartlägga olika vandrings- och cykelleds möjligheter.
❖ Undersöka om det är möjligt att ta fram vandringsslingor för barn under 15 år som innehåller olika upplevelser.
❖ Ta fram ett koncept hur det är möjligt att göra en aktivitet för bilburna personer oavsett ålder.
❖ Lyfta upp vikten med att vi samverkar för att påverka och förbättra vår vardag.

Långsiktiga mål är att hitta formen tillsammans för en hållbar utveckling som genom olika medskapandeprocesser.