Socialt ansvar och sponsring

Föreningen för Auktsjaurs Utveckling har erhållit ett bidrag på 10 000 kronor från Svea Skog för aktiviteter, arrangemang, verksamheter, projekt eller för att stärka sin verksamhet.

Sveaskog vill bidra till föreningslivet i Norrbotten och Västerbotten och till den lokala utvecklingen och möjliggöra vistelse i skog och mark för fler. Sveaskog vill genom sponsringssamarbeten öka kunskapen om dess verksamhet, skapa goda relationer och högt samhällsengagemang.


Om Föreningen
Föreningen för Auktsjaurs Utveckling (FAU) är en nystart sedan 2019 av byns tidigare förening som hette Auktsjaurs Intresseförening. Vi har 22 medlemmar (familjer), dom flesta boende i Auktsjaurs by. 2021 sökte vi medel hos tillväxtverket för samverkan för utveckling av olika friluftsaktiviteter. Arbetet bestod i att tillsammans med byaringen (byar kring Arvidsjaur) identifiera olika friluftsaktiviteter. Vi identifierade bl.a flera stigar och bakvalar som borde röjas och rustas upp. Vi har under 2022 rustat upp bakvalen vid kvarnlobblet i byn, röjt sly och byggt ett bord och en brygga samt satt dit ett utedass med latrin. Skoterbron över Åbyälven har också renoverats. Föreningen arrangerar flera olika sommar och vinteraktiviteter för byborna och gästande såsom tex sommarcafe, skotercafe, bouletävling, glöggvandring och fisketävling för barn.

Aktiviteter i Arena Skogen
Föreningen har en stuga och eldplats vid guerpa – guerparstugan. Den är välbesökt sommar som vinter och i år har vi med enkla medel rustat upp grillplatsen och lagat bänkarna. Det står ett dass i anslutning till stugan men det är helt sönder och uppruttnat samt har ingen latrin. Föreningen skulle vilja ställa dit ett nytt utedass för att kunna få ut fler framförallt äldre att besöka guerpa. Idag är det ett problem speciellt för äldre, och kanske särskilt kvinnor, att vilja vandra eller göra längre utflykter då dom vet att ingen toalett finns ”på vägen”. Om vi skulle kunna iordningsställa ett nytt dass vid stugan kommer vi kunna marknadsföra stugan bättre till byns äldre


Föreningen har inlett ett samarbete med Svea Skog att rusta upp kulturminnet Guerpa. Muren behöver röjas, naturstigen från vändplatsen till ”gården” behöver iordningställas, bla borttagande av stenar, så att äldre med rullator och även rullstol kan lätt ta sig fram till ”gården”. Vi vill även kunna marknadsföra Guerpa som är ett kulturminne som ett utflyktsmål till byarna kring Arvidsjaur.