Föreningen Auktsjaurs Utveckling (FAU)

Föreningen är aktiv i byn Auktsjaur och driver olika projekt för att göra vår by attraktiv för boende och besökare. Vi har ett 20-tal medlemmar och anordnar cirka 10-20 aktiviteter varje år. Vi underhåller och förbättrar besöksmål, stigar och stugor/vindskydd i närområdet.

0722983722

info@auktsjaur.se

https://auktsjaur.se/

https://www.facebook.com/Auktsjaur

https://www.instagram.com/auktsjaur/


how to add map to website